гледна точка

словосъч. - гледище, изходен пункт

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Цофнас, Арнольд Юрьевич — (р. 05.09.1937) спец. в обл. филос. и методол. науки, в частности, применения общей теории систем к анализу гуманит. знания и самой филос.; д р филос. наук, проф. Род. в г. Фрунзе (Бишкек), Киргизия. Окончил ист. ф т Среднеазиатского ун та.… …   Большая биографическая энциклопедия

  • ПОЛИКАРОВ —         Азаря (р. 1921, София), болг. философ марксист, чл. корр. (1967). Чл. БКП с 1944. Окончил физич. факультет МГУ (1951), доктор филос. наук СССР (1964). В 1907 1970 гл. специалист отдела философии ЮНЕСКО в Париже; с 1977 директор Центра… …   Философская энциклопедия

  • Цофнас, Арнольд Юрьевич — Цофнас Арнольд Юрьевич [[Файл: Цофнас А.Ю …   Википедия

  • всякак — нар. всячески, във всяко отношение, от всяка гледна точка, от всяка страна, както завърна, по всякакъв начин, с всички средства, с всички сили, по всевъзможен начин …   Български синонимен речник

  • всячески — нар. всякак, във всяко отношение, от всяка гледна точка, от всяка страна, както завърна, по всякакъв начин, с всички средства, с всички сили, по всевъзможен начин …   Български синонимен речник

  • гледище — същ. възглед, схващане, разбиране, становище, твърдение, теза същ. гледна точка, аспект същ. мнение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.